Challenge of Urban Regeneration in Post-Socialist City. Supilinn Gentification - Recovered District

Main Article Content

Nele Nutt

Abstract

Käesolevas artiklis võetakse vaatluse alla gentrifikatsiooniprotsess postsotsialistikus riigis, Eestis.Sotsialistlikes riikides kuulub maa ja kinnisvara riigile mistõttu gentrifikatsiooni käivitumiseksvajalik kinnisvaraturg puudub. Alles peale sotsialismi kokkuvarisemist, riikide iseseisvumist jaomandireformi teostumist tekkib kinnisvarale väärtus ning sellest saab müügiobjekt. Eestis saikinnisvaraturu tekkimine alguse peale EV taasiseseisvumist (1991), mil tagastati maaõigusjärgsetele omanikele. Sellisest ajaloolisest eripärast tulenevalt ei ole gentrifikatsioontoimunud postsotsialistlikes riikides samaaegselt kui läänes vaid oluliselt hiljem.Käesolevas ülevaateartiklis kirjeldatakse postsotsialistlikud piirkonnas toimunud gentrifikatsiooniprotsessi, analüüsitakse selle arengut ning määratakse gentrifikatsioonilainete toimumise perioodid. Juhtumiuuring käsitleb Tartu ühte väikest linnaosa, Supilinna, mis on sellenähtuse klassikaline juhtum.

Article Details

Section
Articles